החזון של תל"ם

מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי תהיה יהודית ודמוקרטית, בטוחה, משגשגת, מוסרית וצודקת, שבה תתקיים חברת מופת ברוח ערכי מגילת העצמאות. מדינה מובילה כלכלית, טכנולוגית ומדעית למיצוי הפוטנציאל הגלום בה לרווחת כל אזרחיה.

מדינת ישראל עומדת בפני אתגרים פנימיים המעצבים את דמותה, ביניהם המאבק על שלטון החוק, חופש הביטוי, בלמים ואיזונים בדמוקרטיה, וכל זאת על רקע המאבק בנגיף הקורונה ובמקביל לאתגרים הביטחוניים הנכונים לנו בכל עת. לשם כך מתחייבת מנהיגות ישרה ונקיית כפיים המחויבת אך ורק לטובת המדינה ואזרחיה ללא הבדל דת, גזע, או מין, ושומרת על שלטון החוק.

לצד ביצור מעמדה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, אנחנו מאמינים בעיגון עקרון השוויון של כלל אזרחי ישראל, ברוח מגילת העצמאות, ללא הבדל דת, גזע ומגדר.