מנהיגות היא אחריות, ערכים, יושרה.
מנהיגות היא חזון והאומץ ליישם.
מנהיג אמיתי מתווה דרך.

מדינת ישראל נמצאת במשבר שכמותו לא ידענו – חברתי, כלכלי, בריאותי, חוקתי. משבר אמון בין אזרחיה ומוסדות השלטון שלה המאיים על חוסנה הלאומי ועל עתידה!

זהו צומת של הכרעה היסטורית בין חורבן ותקומה,
בין שקר ואמת, בין שחיתות ויושרה.

לאזרחי ישראל האמיצים, החזקים, התורמים והנאמנים מגיעה מנהיגות אמיתית שתציב אותם בראש סדר העדיפויות הלאומי!

אנחנו נוביל אמנה חברתית חדשה על בסיס של שותפות ואמון ברוח הישראלית, אמנה של תקווה, שיוויון, שלטון החוק וביצור יסודות הדמוקרטיה.

הגיע הזמן להחזיר את ישראל לתלם!

חיי הוקדשו להגנה על ביטחון מדינת ישראל, על ערכיה ואמות המידה המוסריות שלה. כחייל של המדינה במשך חמישה עשורים, כמפקד, כרמטכ"ל, וכשר ביטחון,
תמיד העדפתי את האינטרס הלאומי על פני זה האישי.

תל"ם בטוויטר