משה (בוגי) יעלון - בוחרים באחריות

בוחרים באחריות

הכנתי בעזרת חבריי בתל”ם תוכנית אסטרטגית לעשר שנים, המציבה את האזרח במרכז ומשקיעה בתשתיות האזרחיות, הכלכליות והחברתיות של המדינה, תוך שהיא קובעת יעדים ברורים ומדידים לשיפור רמת החינוך, הבריאות הציבורית, תשתיות התחבורה, רמת הפיריון במשק, בעיית הדיור ועוד.

אני בטוח שישראל חשובה לכם כפי שהיא חשובה לנו. 
לכן אני קורא לכם לבחור בנו, כי בחירה בנו – היא בחירה באחריות!

חתימה - משה בוגי יעלון

חיי הוקדשו להגנה על ביטחון מדינת ישראל, על ערכיה ואמות המידה המוסריות שלה.
כחייל של המדינה במשך חמישה עשורים, כמפקד, כרמטכ"ל, וכשר ביטחון,
תמיד העדפתי את האינטרס הלאומי על פני זה האישי.