מלחמת יום הכיפורים - משה (בוגי) יעלון

מלחמת יום הכיפורים

מראשוני הצולחים את התעלה עם חטיבת הצנחנים במלחמה.