ממקימי קיבוץ גרופית בערבה - משה (בוגי) יעלון

ממקימי קיבוץ גרופית בערבה

חבר בגרעין יעלון של תנועת הנוער העובד והלומד שיועד לחזק את ההתישבות בערבה, הצטרף לקיבוץ הצעיר גרופית. משה (בוגי) סמולינסקי, החליט לעברת את שמו ליעלון, כשם הגרעין.