שר הביטחון - משה (בוגי) יעלון

שר הביטחון

בממשלות ה-33 וה-34.
כיהן בתפקיד עד שנת 2016.