המשנה לראש הממשלה והשר לנושאים אסטרטגיים - משה (בוגי) יעלון

המשנה לראש הממשלה והשר לנושאים אסטרטגיים

בממשלה ה-32